Wydarzenia

…o wszystkim

Nie wiesz na czym polega WorkFlow? Spieszymy z pomocą!

Posted by admin on Lipiec - 14 - 2011

WorkFlow (Przepływ pracy) to pojecie  określające sposób przepływu informacji  pomiędzy rozmaitymi obiektami, jakie biorą udział przy jej przetwarzaniu, w szczególności  sposobu wymiany dokumentów pomiędzy ludźmi zajmującymi się wykonywaniem pewnych zalgorytmizowanych zespołów czynności. Wg koalicji WorkFlow Management Coalition – WorkFlow to „automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych”.

WorkFlow często odnosi się do oprogramowania wspomagającego pracę grupową. Takie oprogramowanie może pozwolić na określenie roli poszczególnych osób uczestniczących przy przetwarzaniu  dokumentów w wykonywaniu określonej czynności, a także stanu pośredniego dokumentów. Przykładowo: szkoła organizująca wyjazd grupowy młodzieży do Sandomierza może usprawnić procedurę dzięki dobrej realizacji workflow. W pierwszej kolejności generowany jest dokument z „danymi wejściowymi”, czyli miejscem docelowym wycieczki, liczbą osób, proponowanym terminem wyjazdu. W kolejnym kroku dane odbierane są przez osobę, która zajmuje się realizacja zadania. Następnie konkretna propozycja realizacji przestawiana jest w kolejnym dokumencie, który trafia do osób decydujących o jej akceptacji lub odrzuceniu , w naszym przypadku mogą oni zatwierdzić iż zezwalają na wycieczkę autokarem firmy X z Krakowa do Sandomierza, wraz z ich przewodnikiem.  Dokument zostaje zatwierdzony do wykonania zleconej firmie X. Pracownicy realizują takie zlecenie (wyjazdu młodzieży na wycieczkę) potwierdzają odbycie zlecenia u klienta, taki dokument jest zrealizowany później następuje tylko akceptacja zwrotów kosztów wycieczki. Jak widać ,  każdy z etapów przetwarzania informacji odznacza się określonym zbiorem  osób wykonujących zadania w dokumentach i określonym zestawie możliwych stanów dokumentu. Są to zarazem charakterystyczne cechy WorkFlow.

Podobne artykuły:

    None Found

Categories: Finanse, Firmy

Leave a Reply


Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site